دکتر الهام فیض نجفی ( نظام پزشکی ۱۱۷۶۸۲ ) فارغ التحصیل ۱۳۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان است که پس از گذراندن دوره های متعدد ترمیمی و زیبایی و اندودنتیکس  مشغول به خدمت رسانی در حیطه بهداشت و درمان دهان و دندان است.

دکتر ایمان نصیرایی حقیقی ( نظام پزشکی ۱۱۱۷۴۷ ) فارغ التحصیل ۱۳۸۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد است که پس از گذراندن دوره های متعدد ترمیمی و جراحی و پروتز ایمپلنت درایران ،اسپانیا، سنگاپور و چین در بخش بهداشت و درمان دهان و دندان مشغول خدمت رسانی است.

درکنار دکتر کنت جودی … کنگره جهانی ایمپلنتولوژی ۲۰۱۶

Figure 2 Dr Edwin Heng& Dr ImanNasiraei (DentiumCourse,Singapore 2014)

Figure 3 Dr ImanNasiraei& Dr Stephen Wallace & Dr ZivMazor (Dentium world symposium 2015 Shanghai-China)

Iman Nasiraei Haghihi _Verification of Attendance Letter

Elham Feiznajafi _Verification of Attendance Letter