آیا دندان عقل نهفته در فک پایین موجب برهم ریختگی دندان‌های دیگر خواهد شد؟

 

این سوال دست مایه محققین قرار گرفت تا در مغولستان روی گروهی از داوطلبان در محدوده سنی ۱۸ تا ۲۴ سال تحقیق کنند.

در این راستا از جامعه آماری رادیوگرافی پانورامیک و سفالومتریک تهیه شد و مدل گچی فک شرکت کنندگان هم تهیه گردید.

سپس وضعیت دندان‌های آنها در فک پایین به طور دقیق‌تر ، وضعیت دندان‌های خلفی و قدامی به طور جداگانه بررسی گردید.

بر طبق آنالیز صورت گرفته مشخص شد که دندان‌های آسیای بزرگ به جز عقل ( آسیای بزرگ سوم ) نقش پررنگ و قابل توجهی در نظم قرارگیری دندان‌ها در ربع فکی که در آن واقع شده‌اند ایفا می‌کنند.

از سویی وضعیت دندان عقل و کمبود فضا برای رویش این دندان در هر ربع فک ،در قسمت‌های خلفی تاثیر مشخصی دارد، ولی در دندان‌های نیش و قدامی اثر قابل توجهی ندارد.

شایان توجه است که این نتیجه‌گیری در باب تاثیر جزیی کمبود فضا جهت رویش دندان عقل در فک پایین در بهم ریختگی دندان‌های پیش،در برخی مقالات دیگر تایید نمی‌شود،به عبارتی اگرچه در این مقاله نتیجه‌گیری شد که عدم وجود فضا برای رویش دندان‌های عقل در بهم ریختگی و نامنظم بودن دندان‌های قدامی کم اثر است،اما مقالات دیگری هستند که از موثر بودن این “کمبود فضا” در برهم ریختگی دندان‌های قدامی حمایت می‌کنند و به نظر می‌رسد تحقیقات بیشتری در این راستا مورد نیاز است، در نتیجه پیشنهاد می شود بنا بر مورد با مشورت دندانپزشک اقدام گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *